Select Page

Comitè científic:

Per l’Institut d’Estudis Catalans:

Xavier Barral i Altet,

Rafael Cornudella,

Francesc Fontbona,

Ramon Pinyol i Torrents.

Pel CV Internacional, els membres de la directiva de l’organització:

Tim Ayers,

Dobrosława Horzela

Ellen Shortell,

Karine Boulanger,

Hartmut Scholz,

Isabelle Lecocq.

Pel Comitè Tècnic del CV, els membres de la directiva de l’organització:

Ivo Rauch,

Sarah Brown,

Aletta Rambaut.

Pels Comitès Nacionals, els seus Caps:

Wojciech Bałus (Polonia),

Jean Blanchaert (Canadà)

Michael Borisovich Piotrovsky (Rússia),

Sarah Brown (Regne Unit),

Günther Buchinger (Àustria),

James Bugslag (Itàlia)

Elizabeth Carson Pastan (USA),

Michel Hérold (França),

Dave Lüthi (Suïssa),

Madeleine Manderyck (Bèlgica),

Victor Nieto Alcaide (Espanya),

Ivo Rauch (Alemanya),

Pedro Redol (Portugal),

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman (Països Baixos).

Pel CV Catalunya: Xavier Barral i Altet, Joan Vila-Grau, Antoni Vila i Delclòs, Sílvia Cañellas, Rosa Alcoy, Núria Gil Farré, Anna Vila Rovira, Anna Santolària Tura.

—————————————————————————–

Comitè organitzador:

Antoni Vila i Delclòs,

Sílvia Cañellas,

Núria Gil Farré,

Anna Santolària Tura,

Anna Vila Rovira,

Rosa Alcoy.

—————————————————————————–

Amb el suport de: