Select Page

Després dels canvis de dates degudes al covid, el Fòrum es realitzarà aquest 2022. És organitzat pel Corpus Vitrearum Català i el Comitè Científic Internacional per a la Conservació de Vitralls amb l’Institut d’Estudis Catalans. També ens donen suport diverses institucions locals. El registre d’entrada es realitzarà el dia 7 de Juliol 2022. Aquells que participin també en el Col·loqui del CVMA es podran registrar el dilluns 4 de juliol 2022.

S’ha planificat una sortida inicial a Girona el dia 8 de juliol, que anirà seguida de dos dies de programa amb presentacions de conferències. Aquestes es realitzaran al Seminari Conciliar de Barcelona (Carrer Diputació, 231, Barcelona).

 

CONSERVAR I PRESERVAR LA IDENTITAT

La fragilitat intrínseca del vitrall i les seves restes fragmentàries són temes àmpliament acceptats. En major o menor mesura, els vitralls històrics, exposats al llarg del temps a atacs físics i condicions meteorològiques, han patit danys que han alterat la seva aparença. Aquests deterioraments s’afegeixen als canvis introduïts per restauracions, reconstruccions i intervencions de diferents mides i graus. Tots aquests factors influeixen en els vitralls que veiem avui. Els responsables de mantenir aquest patrimoni s’enfronten, en totes les intervencions que realitzen, a una sèrie de decisions que són de gran importància per a la futura lectura i comprensió d’aquestes peces.

El tema d’aquest Fòrum se centrarà en la preservació de la “identitat” del vitrall històric en el procés de conservació/restauració. La recerca d’un equilibri entre els valors encarnats en aquestes peces és una qüestió de gran importància per a la correcta conservació d’aquest fràgil patrimoni. Aquest Fòrum oferirà la possibilitat de reflexionar i aportar noves solucions a aquest tema complex.

Les respostes que donem als problemes que envolten la conservació i la preservació de la identitat original de la peça, són factors clau en la creació de plans de conservació, que poden assegurar la correcta transferència de la peça a les generacions futures. Com s’ha de combinar la conservació del vitrall amb respecte a tots els materials històrics que l’envolten? Fins on podem arribar sense alterar la integritat de la peça? Com fer que les alteracions en la superfície o estructura de l’obra respectin la seva antiguitat i originalitat? En quina etapa o nivell de qualitat, la intervenció obté un valor històric?

CRIDA A COMUNICACIONS

Els encarregats de fer arribar les propostes al Congrès seran els Comitès Nacionals, per tant, preguem que qui vulgui fer alguna aportació es posi en contacte amb el Comitè corresponent abans del mes de juny de 2019.

Les propostes no han d’excedir de 2500 caràcters (espais inclosos). Si la proposició és acceptada, s’haurà de fer arribar un article de 26000 caràcters (espais inclosos). No s’acceptaran presentacions orals que no s’adaptin a la normativa que s’establirà.

Llengües d’ús: s’acceptaran propostes, resums i exposicions orals en les llengües oficials del Corpus Vitrearum: anglès, francès i alemany.    
El formulari d’inscripció i les instruccions pertinents, estan penjats en aquest web.